معرفی پیشتاز در سایت نت استارت

تاریخ:1393/05/19

در بخشی از گزارش خبری سایت نت استارت از مجموعه وبسایت پیشتاز چنین بیان شده است : "می توان گفت گروه پیشتاز در هر بخش از توانمندی خوبی برای اجرا برخوردار است چرا که هر کدام از چهار عنوانی که این گروه، استارتاپ خود را در آن شروع کرده است متشکل از زیرمجموعه و جزئیات بسیار زیادی است و گرفتن سهمی از بازار بخش های ذکر شده مستلزم برنامه ریزی دقیق، اجرای حرفه ای و تداوم است که این گروه کارآفرین اینترنتی به خوبی در حال انجام آن است."

 

جهت مطالعه و مشاهده متن کامل خبر، روی لوگوی زیر کلیک کنید: