افتتاح وب سایت گروه تجارت الکترونیک پیشتاز

تاریخ:1393/04/1

سایت گروه تجارت الکترونیک به آدرس زیر افتتاح شد:

http://pecgroup.ir

نخستین مجموعه سایت پیشتاز دارای 4 سایت فروشگاه اینترنتی، تبلیغات و نیازمندی رایگان ، پرسش و پاسخ رقابتی و سایت بازی شانسی نقشه گنج می باشد.